Mandenmakerij

Manden makerij -zalk

naast de molen is de werkplaats gelegen van de korfvlechter, Hier wordt gevlochten met roggestro en pitband. Dat vlechtwerk zeer oud is staat buiten twijfel. Door de vergankelijkheid van het materiaal is er zeer weinig van teruggevonden. Een mand van 100 jaar oud, is al heel respectabel. Toch zijn er enkele archeologische vondsten van enige duizenden jaren oud bekend. De prehistorische mens vlocht de wanden van zijn woningen (bandkeramiekers) Hoe meer men zich vast vestigde en aan landbouw ging doen, hoe meer bevattende voorwerpen men nodig had. Primitief vlechtwerk heeft ook geen werktuigen nodig. Een vak met ingewikkelde werktuigen kan nooit oud zijn. Taalkundig heeft het woord vlechten in een aantal talen dezelfde stam wat ook een teken van grote ouderdom is. Ook bij de bijen korven wordt deze techniek nog steeds gebruikt. Korfvlechter en bijen imker; Matthijs Bakker. Brinkweg 20, 8276 AJ Zalk. Tel: 038 – 3636352.