Ooievaarsnest

in 2001 is het initiatief ontstaan om in Zalk een nieuw ooievaarsnest te plaatsen. Stichting Dorpsbelangen en een aantal vrijwilligers hebben dit in samen werking met Nico de Haan (oud Zalker) verder uitgewerkt.

Eerst was het de bedoeling om het nieuwe nest in de hoge populieren die bij Jan Hoekman (het veerhuis) nabij de ijssel te maken, hier is later toch vanaf gezien.  En is de huidige stam van het nest welke uit de roggeboth komt overgebracht naar Zalk

Met de nodige connecties en vrijwilligers is dit uiteindelijk verwezenlijk, en is er uit “De Wijk” (waar een ooievaars opvang is) een nieuw nest opgehaald en bovenop de paal geplaats. Het nest was ook al direct bewoond door een ooievaars paar, die  met regelmaat ieder jaar het nest opnieuw aandoen.

Met behulp van de plaatselijke aannemer G.Beekhof en een vrijwillige hulp van de firma van Rijssen is uit eindelijk de paal met het nest geplaats op de beschikbare grond van Jan Hoekman. 

Het nest was ook al direct bewoond door een ooievaars paar, die  met regelmaat ieder jaar het nest opnieuw aandoen, ze voelden zich gelijk op hen gemak hier in de uiterwaarden en hebben vanaf deze tijd ieder jaar gebroed. De eerste 2 jaar was het wel moeilijk voor het paar omdat de jonge ooievaars het niet overleefden. Vanaf het derde jaar hebben ze geregeld een succesvol broed seizoen.

Omdat de ooievaars geringd zijn kunnen we herkennen dat het dezelfde ooievaars zijn. ( in Nederland hebben de ooievaars aan de onderkant van de poot een ring en in Duitsland aan de bovenkant)  het leefklimaat in ons land is gunstig en gaan de ooievaars ook in de winter niet meer helemaal naar de warme landen (afrika) maar verblijven in ons eigen land. De ooievaars zijn snelle jagers en voeden zich momenteel met muizen, mollen, kleine vogeltjes en haasjes. mocht het koud zijn en ze kunnen niets te eten vinden weten de ooievaars dat ze in “De Wijk” bijgevoerd kunnen worden.