Schultekamer

Door de vooruitstrevende Heren van Buckhorst had Zalk, in 1370 reeds zijn eerste zelfstandige schout. De uit de 17de eeuw daterende schultekamer aan het kerkplein was een plaats waar recht werd gesproken over slagen en ruzies waar geen bloed vloeide. Na verloop van tijd werd de schultekamer omgedoopt tot Raadkamer van de zelfstandige gemeente Zalk en Veecaten. Er werden ook huwelijken voltrokken, de kerker onder het gebouw werd zodanig niet meer gebruikt. Zalk valt tegenwoordig onder de gemeente Kampen.

 

Tegenwoordig is dit karakteristiek gebouw te huur voor vergaderingen, of andere bijeenkomsten. Informatie hierover kan u verkrijgen bij;

Nederlands Hervormde Kerk Dhr G.J.Knikker  tel  0383636372