Zalkerbos

Het Zalkerbos is het oudste bos van Overijssel en een van de weinig over gebleven harthout ooibossen in Nederland. Het bos is enkele honderden jaren oud en bestaat voornamelijk uit iepen en essen die traditioneel als hakhoutbos beheerd worden. Daarom worden de bospercelen om de zeven jaar gekapt. Het Zalkerbos heeft een grote variateit aan flora en fauna. 

Als u op de onderstaande link drukt, wordt u door dhr Bakker die ook wel rondleiding in het bos verzorgt, alvast het een en ander verteld over dit mooie stukje natuur.

https://youtu.be/uHo7ZpUhVnM

Zalkerbos : Oerbos langs de IJssel Rivier verhalen
ik denk dat dit het meest oorspronelijke bosbodem is van Nederland. het is minstens 800 jaar oud. Als erfgoed is dit hyperbijzonder, Albert Corporaal – landschapsecoloog en schrijver van Atlas langs de IJssel – spreekt in idylische woorden over de waarde van het Zalkerbos langs de IJssel. Dit is een natuurhistorisch Monument van grote waarde en betekenis.Het is een heel bijzondr ooibos waarop we heel zuinig moeten zijn luister naar de verhalen in de podcast Rivierverhalen over de IJssel.